Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Aktualne novosti v vašem podjetju

DAVČNE BLAGAJNE

DAVČNE BLAGAJNE

20.8.2015

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), Ur. l. RS, št. 57/15 je predpisal sistem potrjevanja računov oziroma davčne blagajne.

Zavezanci so vsi tisti, ki izdajajo račune[1] za gotovinsko poslovanje[2], razen izjem kot so navedene v drugem odstavku 3. člena ZDavPR.

Zavezanci bodo pri izvajanju postopka potrjevanja računov uporabljali namensko digitalno potrdilo, ki ga bo brezplačno izdalo ministrstvo pristojno za javno upravo.

2.1.2016 je datum, na katerega dan se pričnejo uporabljati davčne blagajne.

Je pa zakonodajalec predvidel prehodno obdobje, in sicer se bodo zavezanci lahko odločili, da bodo postopek potrjevanja računov do 31.12.2017 izvajali z uporabo vezane knjige računov, kar pa bodo morali navesti v ustreznem internem aktu in posredovati podatke o računih iz vezane knjige računov, v desetih delavnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu preko elektronske povezave. Velja povedati, da bo FURS omogočil izdajanje računov, za zavezance, ki izdajajo manjše število računov, preko posebne aplikacije na portalu eDavki.

Pomembno je, da nobeden zavezanec ne bo mogel oziroma imel pravice v istem poslovnem prostoru uporabljati tako davčne blagajne kot vezane knjige računov; povedano drugače, zavezanec se bo moral odločiti za eno od možnosti v času prehodnega obdobja, po preteku prehodnega obdobja, od 1.1.2018 bo obvezna uporaba davčnih blagajn.

Račun, ki ga zavezanec izda kupcu, mora poleg podatkov, ki so določeni s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost in davčni postopek, vsebovati še naslednje podatke, in sicer:

1.       čas izdaje računa (uro in minute),

2.       oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov,

3.       enotno identifikacijsko oznako računa (v nadaljevanju EOR[3]),

4.       zaščitno oznako izdajatelja računa (v nadaljevanju ZOI[4]).

Zavezanec bo podatke o poslovnih prostorih za namene izvajanja postopka potrjevanja računov posredoval samo enkrat, in sicer pred prvim pošiljanjem. Vse tovrstne poslovne prostore popiše v internem aktu in jim dodeli ustrezne oznake (poleg oznake, doda še podatke iz registra nepremični (številka katastrske občine. številka stavbe in številka dela stavbe), v primeru premičnega poslovnega prostora pa naslov zavezanca. Naknadne spremembe se bodo sporočale ob pojavu spremembe.

Prav tako bodo zavezanci sporočali podatke o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov, saj zakon predpisuje, da proizvajalec ali vzdrževalec programske opreme NE sme zagotoviti ali omogočiti izdajo računov in kopij v nasprotju z zakonom.

Zakon predvideva visoke kazni, tako da menim, da se vsekakor velja dobro pripraviti na pravilno izvajanje zakona.

Za konec tega kratkega sestavka o davčnih blagajnah, v katerem ne predstavljam samega postopka potrjevanja računa in določene tehnične postopke, pa še opozorilo, da ima kupec, torej mi vsi, ko se nahajamo na drugi strani trgovskega pulta in plačamo z gotovino, obveznost prevzema in hranjena (zadržanja) računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predloži pooblaščeni osebi davčnega organa ali Tržnega inšpektorata Republike Slovenije. Če tega ne storimo, nam grozi globa 40 eur.[1] Račun je račun pri gotovinskem poslovanju, izdan za dobavo blaga ali storitev, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Kot račun se šteje tudi vsak račun za prejeto preplačilo, preden je dobava blaga ali storitev opravljena.

[2] Plačilo z gotovino je plačilo z bankovi in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načini plačila, ki niso neposredno nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno in kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila.

[3] EOR je oznaka, ki se programsko ustvarja v informacijskem sistemu davčnega organa na podlagi določenega niza podatkov in je potrdilo, da je bil izdan račun prijavljen davčnemu organu.

[4] ZOI je oznaka, s katerim je izdan račun povezan z zavezancem za izvajanja postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti računa.