Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Aktualne novosti v vašem podjetju

SPREMEMBE PRI OBVEZNOSTI IZDAJANJA RAČUNOV

SPREMEMBE PRI OBVEZNOSTI IZDAJANJA RAČUNOV

3.6.2016

V Ur. l. RS, št. 39/2016 je bila objavljena sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, in sicer, se za petim odstavkom 143. člena dodajo trije odstavki, ki opredeljujejo na kaj se obveznost izdajanja računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1 ne nanaša. Sprememba je pričela veljati 4.6.2016. Potrebno je izpostaviti, da nadalje navedeno velja samo za namene davka na dodano vrednost in ne posega na področje drugih zakonov,.

 

Nepridobitne organizacije (iz 11. točke 42. člena ZDDV-1; sem sodijo: 1. dejavnost sindikatov – šifra standardne klasifikacije dejavnosti S94.2; 2. dejavnost verskih organizacij – šifra standardne klasifikacije dejavnosti S94.91; 3. dejavnost političnih organizacij – šifra standardne klasifikacije dejavnosti S94.92; 4. dejavnost drugih članskih organizacij – šifra standardne klasifikacije dejavnosti S94.99) ali

drugi davčni zavezanci (npr. društva in drugi, ki izpolnjujejo pogoje in bodo opravljali dobave svojim članom kot povračilo za članarino ali dobave v primerih, ko se ne pobira članarina, primeroma v občasnih ali rednih aktivnostih društva),

lahko upoštevajo izjemo od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev končnim potrošnikom, če vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eur, ob pogoju, da kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje dejavnosti in

-          jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali prek drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnostih,

-          zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za dobave, za katere ni potrebna za podobne dobave odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavanjo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

 

Nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bi presegla prag 5.000 eur obdavčljivih dobav so lahko, če izpolnjujejo naslednje pogoje, prav tako oproščena obveznosti izdajanja računov, in sicer za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          njihova dejavnost je oproščena plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali

-          izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1

in ne glede na predhodno navedeno, v vsakem primeru:

-          dogodek organizirajo v lastno korist

-          dogodek organizirajo priložnostno.

 

Ne glede na dejavnost, mora davčni zavezanec, za dobave, za katere velja izjema od obveznosti izdajanja računov, zagotoviti podatke v svojem knjigovodstvu.