Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

REFERENCE

REFERENCE


ŽE ODPREDAVANI SEMINARJI

V maju 2016 je bila predavateljica mag. Alenka Krkovič gost predavatelj iz področja davkov na Ekonomski fakulteti.


V letu 2015 je predavateljica mag. Alenka Krkovič izvedla serijo celodnevnih predavanj za Finančno upravo Republike Slovenije, v njenih prostorih na Šmartinski.


Seminarje je odpredavala predavateljica in avtorica mag. ALENKA KRKOVIČ, preizkušena davčnica; preizkušena računovodkinja; sodna izvedenka za davke, sodna izvedenka za računovodstvo; višješolska predavateljica za predmete: finančno računovodstvo, stroškovno računovodstvo in insolventni postopki; članica izpitne komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij za računovodjo; članica izpitne komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij za knjigovodjo, samostojna svetovalka, ki je pripravila tudi vsa gradiva za vsak poseben seminar. Redno je zaposlena v podjetju I.R.O. d.o.o. kot svetovalka.

 

 1. SLOVENSKI RAČUNOVODSKI PREDPISI, Ljubljana (september)
 2. SPREMEMBA KONTNEGA PLANA – KNJIŽENJE, Ljubljana (september, november)
 3. PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU PO NOVIH STANDARDIH, Ljubljana (maj, junij, september, november; april, september)
 4. PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN – NOVOSTI V IZKAZIH PO NOVIH SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDIH, Ljubljana (december)
 5. PRIPRAVA IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2002, Ljubljana (januar, marec)
 6. POTNI STROŠKI IN BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, Ljubljana (oktober)
 7. PRIPRAVA IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2003, Ljubljana  (november; marec)
 8. DIREKTORJI IN RAČUNOVODSTVO – KAJ MORA DIREKTOR VEDETI O RAČUNOVODSTVU, Ljubljana (januar, marec)
 9. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, Ljubljana (november)
 10. ZAKLJUČNI RAČUN ZA POSLOVNO LETO 2003, Ljubljana (januar)
 11. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE ZA SINDIKATE, Ljubljana, Maribor (januar)
 12. POTNI NALOGI IN NJIHOV OBRAČUN (ZA JAVNI SEKTOR), Ljubljana, Maribor (marec)
 13. POTNI STROŠKI IN NJIHOV OBRAČUN, Ljubljana (junij)
 14. OSNOVE DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA ZA SINDIKATE, Ljubljana, Maribor (junij)
 15. POTNI STROŠKI IN NJIHOV OBRAČUN z novostmi, Ljubljana (september, november)
 16. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE IN IZPLAČILO POTNIH STROŠKOV, Ljubljana (september)
 17. RAČUNOVODENJE V INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH, Ljubljana (oktober)
 18. KNJIŽENJE ODSTOPLJENIH PRISPEVKOV, Ljubljana (oktober)
 19. PRIPRAVA IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2004, Ljubljana
 20. DIREKTORJI IN RAČUNOVODSTVO – KAJ MORA DIREKTOR VEDETI O RAČUNOVODSTVU, Nova Gorica (november)
 21. OSNOVE DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA II. del – ZA SINDIKATE, Ljubljana (november)
 22. ZAKLJUČNI RAČUN ZA POSLOVNO LETO 2004 ZA GOSPODARSKE DRUŽBE, Ljubljana (december)
 23. PRIPRAVA IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2004, Ljubljana (december)
 24. ZAKLJUČNI RAČUN ZA ZAVAROVALNICE, Ljubljana (januar)
 25. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE ZA JAVNI SEKTOR, Ljubljana (januar, marec)
 26. POTNI STROŠKI IN NJIHOV OBRAČUN (z novostmi po 01.01.2005), Ljubljana (januar, april)
 27. DOHODNINA PO NOVEM, Nova Gorica (januar)
 28. BLAGAJNA SKOZI OČI DAVČNEGA INŠPEKTORJA, Ljubljana (marec)
 29. DAVČNI INŠPEKTORJI IN MI – KAKO RAVNATI, Kranj, Novo mesto, Ljubljana, Maribor (marec)
 30. POTNI NALOGI IN NOVE UREDBE, Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, Novo mesto (marec, april)
 31. VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA KMETIJE (DOPOLNILNA DEJAVNOST),  Ljubljana (april)
 32. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE ZA SINDIKATE, Ljubljana (april, junij 2005; september)
 33. PRAVILNOST NALOGOV ZA SLUŽBENO POTOVANJE, Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Maribor (junij)
 34. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE IN POTNI STROŠKI ZA JAVNE ZAVODE, Ljubljana (oktober; maj)
 35. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE – ZA GOSPODARSKE DRUŽBE, Ljubljana (oktober)
 36. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ZA POTREBE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2005, Ljubljana, Maribor (november)
 37. OSNOVE DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA V SINDIKATIH, Ljubljana (december; maj)
 38. PRENOVLJENI SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI, Trbovlje, Dravograd, Maribor, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Velenje, Murska Sobota, Krško (januar, februar, april, maj)
 39. IZDELAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA POSLOVNO LETO 2005 ZA GOSPODARSKE DRUŽBE, Ljubljana, Maribor (januar, februar)
 40. NOVOSTI V BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU, Ljubljana, Maribor (februar)
 41. ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, Novo mesto, Ljubljana, Maribor (februar)
 42. KNJIŽENJE PO NOVIH SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDIH IN NJIHOV DAVČNI VIDIK, Trbovlje, Dravograd, Maribor, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Velenje, Murska Sobota (maj)
 43. KAKO IZRAČUNAMO TRANSFERNE CENE MED POVEZANIMI OSEBAMI, Dravograd, Maribor, Ljubljana (junij)
 44. SRS (2006), ODLOŽENI DAVKI, TRANSFERNE CENE, Ormož (december)
 45. PRAKTIČNI PRIMERI KNJIŽENJA PO NOVIH SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDIH IN NJIHOV DAVČNI VIDIK, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Škofja Loka, Ptuj (september, oktober, december; januar)
 46. NOVOSTI V BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU, Nova Gorica, Krško (april, september)
 47. KAKO V PRAKSI IZRAČUNAMO ODLOŽENE DAVKE, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Kranj (junij, oktober)
 48. PROBLEMATIKA DOKAZOVANJA VIŠINE CEN MED POVEZANIMI OSEBAMI, Ljubljana, Maribor (september, november; januar, oktober)
 49. PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU PO NOVIH STANDARDIH, Ljubljana, Maribor (oktober)
 50. PREHOD NA NOVE SLOVENSKE RAČUNOVODSKE STANDARDE IN NJIHOV DAVČNI VIDIK, Maribor, Ljubljana, Novo mesto (september, oktober, november, december; april)
 51. KAJ MORA VEDETI DIREKTOR O RAČUNOVODSTVU I. DEL (RAČUNOVODSKI VIDIK), Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Slovenska Bistrica (september, december; februar; marec, november)
 52. KAJ MORA VEDETI DIREKTOR O RAČUNOVODSTVU II. DEL (DAVČNI VIDIK), Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Slovenska Bistrica (september, december, februar , marec, november)
 53. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ZA JAVNE ZAVODE ZA LETO 2006, Ljubljana (december)
 54. LETNO POROČILO ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA LETO 2006, Ljubljana, Maribor (marec)
 55. ZAKLJUČNI RAČUN ZA POSLOVNO LETO 2006 IN PRIPRAVA IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (s sopredavateljico), Maribor, Ljubljana (januar)
 56. ZAKLJUČNI RAČUN ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, Ljubljana (januar)
 57. ZAKLJUČNI RAČUN ZA POSLOVNO LETO 2006 ZA GOSPODARSKE DRUŽBE, Dravograd, Ljubljana, Murska Sobota, Maribor; Krško, Nova Gorica (februar)
 58. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA ZA POSLOVNO LETO 2006 – PRAKTIČNI PRIMER IZPOLNITVE CELOTNEGA OBRAZCA IN PRILOG, Ljubljana, Maribor, Škofja Loka (februar)
 59. PRAKTIČNI PRIMER IZRAČUNA ODLOŽENIH DAVKOV, Kranj (marec)
 60. RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK ZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV, Ljubljana, Maribor (maj, september)
 61. TRANSFERNE CENE V TRENUTNO VELJAVNI ZAKONODAJI, Ljubljana (maj)
 62. ZAKON O DOHODNINI IN ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, Kranj (maj)
 63. RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA NAJEMOV IN NALOŽBENIH NEPREMIČNIN, Ljubljana, Maribor, Novo mesto (oktober)
 64. RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK DARIL, Kranj (oktober)
 65. LETNO POROČILO ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA LETO 2007, Ljubljana, Kranj, Maribor, Škofja loka, Novo mesto (december)
 66. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2007, Ljubljana, Kranj Maribor (februar)
 67. TRANSFERNE CENE, Maribor, Ljubljana (marec)
 68. DILEME VSEBINSKO ZAHTEVNIH POSLOVNIH DOGODKOV, Ljubljana (maj)
 69. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE SKOZI OČI DAVČNEGA INŠPEKTORJA, Ljubljana (junij)
 70. KAKO DOKAZATI SVOJO TRANSFERNO CENO, Ljubljana (november; november)
 71. ALI PRAVILNO VREDNOTITE SVOJE ZALOGE, Ljubljana, Maribor  (november)
 72. DDV IN KOMERCIALISTI, Slovenska Bistrica, Ljubljana (maj)
 73. KAKO PRAVILNO BRATI RAČUNOVODSKE IZKAZE IN KAJ NAM POVEDO, Slovenska Bistrica (april)
 74. KO NAS OBIŠČE DAVČNI INŠPEKTOR – KAKO RAVNATI PREJ IN POTEM, Maribor (april)
 75. OBRAČUN POTNIH STROŠKOV, Novo mesto (maj)
 76. LETNO POROČILO ZA LETO 2008, Ljubljana, Maribor
 77. ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2008, Novo mesto (december)
 78. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA, Ljubljana, Novo mesto, Maribor  (avgust, oktober, avgust, oktober)
 79. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2008 Ljubljana, Kranj, Maribor, Novo mesto  (marec)
 80. OSNOVE RAČUNOVODSTVA IN REVIZIJE (dvodnevni seminar), Gotenica (maj)
 81. POTOVANJE SKOZI SLOVENSKE RAČUNOVODSKE STANDARDE (tro- dnevni seminar); Ljubljana (september, december; september, oktober; maj, junij)
 82. NAJPOGOSTEJŠE NEZAKONITOSTI NA PODROČJU GRADBENIŠTVA IN KAKO SE JIM IZOGNITI, Ljubljana (marec)
 83. DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB – na podlagi praktičnih primerov, Ljubljana (november)
 84. PRIPRAVA NA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA LETNEGA POROČILA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN DAVČNEGA OBRAČUNA ZA POSLOVNO LETO 2009, Novo mesto, Ljubljana (december; januar)
 85. OBRAČUN DDPO ZA POSLOVNO LETO 2009, Ljubljana (februar)
 86. ZALOGE IN RAČUNOVODSTVO, Ljubljana (september)
 87. ZAHTEVNEJŠI SRS (2006) IN SPREMEMBE, KI VELJAJO OD 01.01.2010, Ljubljana (oktober)
 88. PRIPRAVA ZA IZDELAVO LETNEGA POROČILA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2010, Ljubljana, Novo mesto (januar)
 89. PROBLEMATIKA TRANSFERNIH CEN IN MOŽNE REŠITVE, Ljubljana (marec)
 90. DDV ZA KOMERCIALISTE, Ljubljana, Ajdovščina (marec, maj, september)
 91. PREDSTAVITEV ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH, Velenje (april)
 92. PRIPRAVA NA IZDELAVO LETNEGA POROČILA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2011, Ljubljana (januar)
 93. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA DOKAZOVANJE TRANSFERNIH CEN, Ljubljana (februar)
 94. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, Ljubljana (marec)
 95. BRANJE BILANC NA PRAKTIČNIH PRIMERIH, Podplat (avgust)
 96. ZAHTEVNEJŠI POSLOVNI DOGODKI – RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK IN ODGOVORNOST RAČUNOVODIJ, Ljubljana, Novo mesto (september, oktober; oktober)
 97. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA SREDSTVA TER NALOŽBENE NEPREMIČNINE, Ljubljana (oktober; september)
 98. OSNOVE DAVKA NA DODANO VREDNOST, Ljubljana (oktober)
 99. PRIPRAVA NA IZDELAVO LETNEGA POROČILA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2012, Ljubljana, Novo mesto (november, januar)
 100. DAVČNO PRIZNANI IN NEPRIZNANI ODHODKI, Ljubljana (marec)
 101. RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK TER ODGOVORNOST VODILNIH, Kočevje (oktober)

Vpisano do oktober 2013.


Predavateljica mag. Alenka Krkovič je predavala naslednje predmete:
- Davki v podjetju
- Finančno računovodstvo
- Poslovodno računovodstvo.